Maszyny komunalne, kosiarki, piły

Regulamin zakupów

Regulamin zakupów

Dział I. Postanowienia ogólne

 

Sklep internetowy piekorz-maszyny.pl dostępny pod adresem www.piekorz-maszyny.pl prowadzony jest pod firmą Centrum Ogrodnicze J. Piekorz z siedzibą w Dobrzeniu Małym (46-081) ul. Opolska 115. NIP: 754-156-08-20, zwaną dalej Właściciel lub Sklep.

 

Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną wydanych publikacji naukowych w formie elektronicznej oraz gadżetów naukowych za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
        

W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

 • posiadanie dostępu do Internetu,
 • posiadanie adresu e-mail,
 • zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej,
 • włączona obsługa javascript,
 • zainstalowanie wtyczki Flash Player,
 • akceptacja plików cookies.

 

Dział II. Warunki i czas realizacji zamówienia

 

Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna - sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem.
Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji.
Rejestracji konta można dokonać za pośrednictwem strony www.piekorz-maszyny.pl wypełniając formularz rejestracyjny w Sklepie internetowym lub logując się za pośrednictwem konta w serwisie społecznościowym.
Klient zobowiązuje się w trakcie składania zamówienia podać wszelkie informacje niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z prawdą. W przypadku podania nieprawdziwych danych Właściciel ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.

 

Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:

 • dane potrzebne do realizacji zamówienia,
 • zamówione produkty,
 • sposób dostawy (firma kurierska, paczkomaty, odbiór osobisty),
 • sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w Dziale IV niniejszego Regulaminu).

 


Właściciel ustanowił możliwość odbioru osobistego pod adresem: ul. Opolska 115, Dobrzeń Mały, pn - pt w godzinach 8.00 - 16.00, po wczesniejszym ustaleniu odbioru osobistego.

Wysyłka zakupionego produktu/produktów zazwyczaj realizowana jest w terminie 1-3 dnia roboczego, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności „za pobraniem”) lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu.

Właściciel Sklepu w przypadku, gdyby nie mógł wykonać świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta zobowiązuje się do wykonania świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nie przyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt przedsiębiorcy.

Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

Sklep obsługuje Klientów składajacych zamówienia publikacji w wersji elektronicznej z krajów UE, a zamówienia dotyczace gadżetów naukowych, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce.

 

Dział III. Ceny produktów i koszty przesyłki

 

Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.
Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów (Klient widzi te koszty) i ponosi je Klient.

 

Dział IV. Forma płatności za zamówienia

 

Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać:
osobiście, gotówką, w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”,
on-line za pomocą przelewów elektronicznych on-line.

 

Dział V. Reklamacje i zwroty

 

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu, o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym Sklep. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

Reklamacje (wzór PDF) należy zgłaszać na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , pod numerem telefonu: 77 469 66 02 lub w formie tradycyjnej na adres siedziby Sklepu (Dział I. Postanowienia ogólne).

 

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Właściciel nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
        

Klient zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (wzór PDF »). Oświadczenie, o którym tu mowa należy przesłać na adres siedziby Sklepu (Dział I. Postanowienia ogólne). W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia, zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
        

Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

 

Dział VI. Dane osobowe i polityka prywatności

 

Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma Centrum Ogrodnicze J. Piekorz z siedzibą w Dobrzeniu Małym (46-081) ul. Opolska 115. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,
 • w związku rejestracją konta Klienta w Sklepie,
 • w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
 • dla potrzeb technicznych i statystycznych Sklepu,
 • dla potrzeb marketingowych,
 • w celu wysyłania newslettera, w tym informacji handlowych, po wcześniejszej zgodzie Klienta.

 


Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane Klientów:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • nr telefonu,
 • adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP).

 


Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu.

Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

Sklep wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies reguluje osobny dokument dostępny pod adresem: polityka plików cookies.

 

Dział VII. Postanowienia końcowe

 

Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.
        

Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
        

Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
        

Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
        

Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.
        

O każdej zmianie regulaminu Sklep na 14 dni przed planowaną zmianą, zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu, a Klient po powzięciu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.
        

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
        

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.05.2013.


 

  

Logotypy

honda

endress

stihl

Wszystkie prawa zastrzeżone - 2013

Projekt i realizacja: Wilinet